میزنهارخوری و صندلی

نهارخوری گونش

نهارخوری گونش

نهارخوری گونش دومین محصول پر فروش شرکت باتیس – نهارخوری گونش ترکیب 4نفره 6نفره 8 نفره دارای ابعاد: میز  80*100*160 صندلی 85*55*60     گروه صنعتی مبلمان باتیس (گونش پیشرو صنعت) صنعت چوب که با قدمت تاریخ بشر از انسان بدوی با انسان مدرن همگام با قافله تمدن بشری طی طریق کرد.امروز با گذشت هزاران […]

نهارخوری آسپندوز

نهارخوری آسپندوز

نهارخوری آسپندوز محصول زیبا و کالکشن کامل مجموعه باتیس – نهارخوری آسپندوز ترکیب 4 نفره 6 نفره 8 نفره دارای ابعاد: میز  80*100*170 صندلی 85*57*57       گروه صنعتی مبلمان باتیس (گونش پیشرو صنعت) صنعت چوب که با قدمت تاریخ بشر از انسان بدوی با انسان مدرن همگام با قافله تمدن بشری طی طریق […]

ناهارخوری چستر

ناهارخوری چستر

ناهارخوری چستر ناهارخوری چستر ترکیب 4 نفره 6 نفره 8 نفره دارای ابعاد: میز  80*100*17 صندلی 90*55*55         گروه صنعتی مبلمان باتیس (گونش پیشرو صنعت) صنعت چوب که با قدمت تاریخ بشر از انسان بدوی با انسان مدرن همگام با قافله تمدن بشری طی طریق کرد.امروز با گذشت هزاران سال پررنگ تر […]

میز نهارخوری انزو

میز نهارخوری انزو

میز نهارخوری انزو پرفروش ترین محصول مجموعه باتیس طی دوسال گذشته، این محصول برای اولین بار توسط مجموعه باتیس تولید گردید . نهارخوری انزو ترکیب 4 نفره 6 نفره 8 نفره دارای ابعاد: میز  80*100*160 صندلی 90*50*53       گروه صنعتی مبلمان باتیس (گونش پیشرو صنعت) صنعت چوب که با قدمت تاریخ بشر از […]