محصولات

سرویس خواب آسپندوز

سرویس خواب آسپندوز

سرویس خواب آسپندوز سرویس خواب آسپندوز محصول زیبا و کالکشن کامل مجموعه باتیس می باشد. این محصول مجموعه کامل شامل مبل ،میز نهارخوری ،صندلی،جلو مبلی و عسلی ،سرویس خواب ،کنسول و میزtvمی باشد.       گروه صنعتی مبلمان باتیس (گونش پیشرو صنعت) صنعت چوب که با قدمت تاریخ بشر از انسان بدوی با انسان […]

میز TV آسپندوز

میز TV آسپندوز

میز TV آسپندوز میز TV آسپندوز یکی دیگر از تولیدات گروه صنعتی مبلمان باتیس می باشد.        گروه صنعتی مبلمان باتیس (گونش پیشرو صنعت) صنعت چوب که با قدمت تاریخ بشر از انسان بدوی با انسان مدرن همگام با قافله تمدن بشری طی طریق کرد.امروز با گذشت هزاران سال پررنگ تر از ازگذشته […]

میز TV انزو

میز TV انزو

میز TV انزو میز TV انزو یکی دیگر از تولیدات گروه صنعتی مبلمان باتیس می باشد.       گروه صنعتی مبلمان باتیس (گونش پیشرو صنعت) صنعت چوب که با قدمت تاریخ بشر از انسان بدوی با انسان مدرن همگام با قافله تمدن بشری طی طریق کرد.امروز با گذشت هزاران سال پررنگ تر از ازگذشته […]

میز TV گونش

میز TV گونش

میز TV گونش میز TV گونش یکی دیگر از تولیدات گروه صنعتی مبلمان باتیس می باشد.         گروه صنعتی مبلمان باتیس (گونش پیشرو صنعت) صنعت چوب که با قدمت تاریخ بشر از انسان بدوی با انسان مدرن همگام با قافله تمدن بشری طی طریق کرد.امروز با گذشت هزاران سال پررنگ تر از […]

میز TV مارسلو

میز TV مارسلو

میز TV مارسلو میز TV مارسلو یکی دیگر از تولیدات گروه صنعتی مبلمان باتیس می باشد.       گروه صنعتی مبلمان باتیس (گونش پیشرو صنعت) صنعت چوب که با قدمت تاریخ بشر از انسان بدوی با انسان مدرن همگام با قافله تمدن بشری طی طریق کرد.امروز با گذشت هزاران سال پررنگ تر از ازگذشته […]

کنسول آسپندوز

کنسول آسپندوز

کنسول آسپندوز پرفروش ترین محصول کنسولی مجموعه باتیس – تلفیقی از زیبایی و هنر ،ابعاد200*50*83، این محصول در 3 درب و 4 درب نیز قابل تولید می باشد. از زیبایی های این محصول ایجاد ردهای برقی روی چوب به شکل صاعقه  می باشد. که این کار را منحصر به فرد نموده است.       […]

کنسول کوپر

کنسول کوپر

کنسول کوپر کنسولی بسیار زیبا و با طرحهای زاویه دار CNC شده در ابعاد 200*50*87 دارای 4 درب   تصاویر کنسول کوپر   گروه صنعتی مبلمان باتیس (گونش پیشرو صنعت) صنعت چوب که با قدمت تاریخ بشر از انسان بدوی با انسان مدرن همگام با قافله تمدن بشری طی طریق کرد.امروز با گذشت هزاران سال […]

کنسول و آینه اکسان

کنسول و آینه اکسان

کنسول و آینه اکسان کنسول و آینه اکسان نیز یکی از بهترین کنسول های تولید گروه صنعتی مبلمان باتیس می باشد .     گروه صنعتی مبلمان باتیس (گونش پیشرو صنعت) صنعت چوب که با قدمت تاریخ بشر از انسان بدوی با انسان مدرن همگام با قافله تمدن بشری طی طریق کرد.امروز با گذشت هزاران […]

کنسول و آینه مارسلو

کنسول و آینه مارسلو

کنسول و آینه مارسلو کنسول و آینه مارسلو نیز یکی از بهترین کنسول های تولید گروه صنعتی مبلمان باتیس می باشد .     گروه صنعتی مبلمان باتیس (گونش پیشرو صنعت) صنعت چوب که با قدمت تاریخ بشر از انسان بدوی با انسان مدرن همگام با قافله تمدن بشری طی طریق کرد.امروز با گذشت هزاران […]

نهارخوری گونش

نهارخوری گونش

نهارخوری گونش دومین محصول پر فروش شرکت باتیس – نهارخوری گونش ترکیب 4نفره 6نفره 8 نفره دارای ابعاد: میز  80*100*160 صندلی 85*55*60     گروه صنعتی مبلمان باتیس (گونش پیشرو صنعت) صنعت چوب که با قدمت تاریخ بشر از انسان بدوی با انسان مدرن همگام با قافله تمدن بشری طی طریق کرد.امروز با گذشت هزاران […]